Banjac.rs

Na ovom sajtu možete naći ličnu prezentaciju Bojana Banjca, asistenta na katedri za Animaciju u inženjerstvu, Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

Email: bojan.banjac@uns.ac.rs
bojan.b.mail@gmail.com

Linkedin stranica
Research gate stranica

Publikovani radovi

Među oblasti interesovanja u nauci Bojana Banjca spadaju: računarska tehnika, programiranje, primenjena matematika, veštačka inteligencija, računarska grafika i brojne druge. U okviru doktorskih studija Bojan Banjac je učestvovao kao autor u naučnim radovima:

Naučni radovi u časopisima međunarodnog značaja Naučni radovi u časopisima nacionalnog značaja Radovi objavljeni u zbornicima radova sa međunarodnih konferencija štampani u celini Radovi objavljeni u zbornicima radova sa međunarodnih konferencija štampani u izvodu Radovi objavljeni u zbornicima radova sa nacionalnih konferencija štampani u celini Radovi objavljeni u zbornicima radova sa nacionalnih konferencija štampani u izvodu Tehnička rešenja - software Animacije Od 2016. godine Bojan Banjac je angažovan kao tehnički urednik naučnog časopisa Aplicable Analysis and Discrete Mathematics (AADM)

Nastavna i profesionalna aktivnost

Prvenstvena profesija Bojana Banjca je nastavna aktivnost, i u okviru svoje karijere je učestvovao u nastavi koja pokriva veliki broj tema i oblika:

Obrazovanje

Stručne veštine

Ostala interesovanja

Neka od interesovanja pored nauke su: